Helios Auto ApS, Lautrupvang 12, DK-2750 Ballerup  -  +45 4457 0088  -  hotline@heliosauto.dk

Digital Service Bog

Du kan direkte fra Helios®' bilregister og/eller salgsordrehoved slå op i Digital Servicebog. Det er desuden muligt at sende data fra lukkede fakturaer/kreditnotaer til Digital Servicebog i en e-mail.

 

Opsætning og brug

Åbn bilregisteret eller en salgsordre, klik på værktøjsikonet og vælg punktet Opsætning. Klik på fanebladet Menu og tilføj en linie hvor der i de tre kolonner står hhv. DSB, digitalservicebog og Vis digital servicebog for valgt bil.

 

 

Gem opsætningen, afslut Helios® og start op igen. Du vil nu se knappen DSB i toppen af bilregisteret/salsgordren. Når en bil er valgt og ordren ikke er lukket, klikkes på ikonet, hvorefter en browser åbnes med bilen slået op hos Digital Servicebog.

 

Placering af felterne til Mobil samt Næste service: Dato / Km som vist i eksemplet herover er:

 

 

 

Hvis der klikkes på ikonet på en lukket ordre, vil en menu komme op. Fra menuen kan man vælge Opslag hos Digital Servicebog eller Send data til Digital Servicebog. Sidstnævnte åbner en e-mail med en vedhæftet csv fil, som kan sendes til Digital Servicebog.

Filens første linie ("H") indeholder Cvr nr. (afsenderens), E-mail adresse  (afsenderens), Reg.nr., Landekode (kundens), Kilometerstand, Fakturanr., Fakturadato, Mobilnr., Næste service (Dato) og Næste service (km). Linie to ("C") indeholder linier fra ordre kommentaren. Derefter følger én linie ("L") for hver linie på ordren. Disse linier indeholder Varenr., Tekst og Antal.

 

 

Helios® er et registreret varemærke for Helios Auto ApS, Lautrupvang 12, DK-2750 Ballerup.